Mikä on käännetty alv?

Käänteinen arvonlisäverotus tarkoittaa sitä, että myyjän sijasta ostaja tilittää arvonlisäveron valtiolle.

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan vain niissä tapauksissa, kun myyjä myy rakentamispalvelua. Tällöin palvelun ostajana on yritys, joka myy vakituisesti rakentamispalveluja, on siis rakentamisalan yritys.

Arvonlisäverolain mukaan rakentamispalvelua ovat kiinteistöön kohdistuvat rakennus-ja korjaustyöt sekä työn yhteydessä asennettujen tavaroiden luovuttaminen.

Rakentamispalveluna pidetään lisäksi edellä mainittuihin töihin liittyvää suunnittelua, valvontaa ja muuta niihin verrattavaa palvelua, mutta nämä rakentamispalvelut eivätkuitenkaan kuulu käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin.

Hallituksen tarkennuksen mukaan käänteistä verovelvollisuutta sovelletaan seuraaviin:

 • pohjatöihin
 • rakennustöihin (eristystyöt, sähkö- ja LVI-asennukset)
 • rakentamisen viimeistelytöihin (rakennuspuusepän asennukset, lattian ja seinien päällystys, maalaus ja lasitus)
 • rakennuskoneiden vuokraukseen käyttäjineen
 • työvoiman vuokraukseen rakentamispalveluja varten
 • rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen
 • korjausrakentamiseen
 • perusparannustöinin
 • entisöintitöihin

Rakentamispalveluja ovat myös maa- ja vesirakentamisen. Tämän vuoksisoveltamisalan piiriin kuuluvat lisäksi esimerkiksi teiden rakentaminen ja ruoppaustyöt. Rakennusteollisuus on julkaissut tarkemman listan rakentamispalveluista, joihin sovelletaan käännettyä arvon-lisäverovelvollisuutta.

Käänteisen alv:n kuulumattomia liiketoimia ovat esimerkiksi:

 • viheralueiden istutus ja hoito
 • kiinteistönhoito- ja arkkitehtipalvelut
 • rakennuskonsultointi
 • projektinjohto
 • rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa

Tavaran myynti ei kuulu käännetyn alv:n piiriin. Mikäli kyseessä on rakennusmateriaalin myynti asennettuna,  on se käännetyn verovelvollisuuden alainen rakentamispalvelu.

Rakennuselementtien sekä ovien ja ikkunoiden myynti asennettuna ovat   tällaisia rakentamispalveluja.

Jos kyseessä on tavaran toimitus, esimerkiksi jääkaapin tai pakastimen myyjä toimittaa laitteen ja liittää sen, on se normaalin arvonlisäverokäytännön mukainen.

Tavoitteena on saada lisää läpinäkyvyyttä rakennusalalle ja estää harmaata taloutta. Laki muuttaa merkittävästi rakennusalan yritystoimijoiden  arvonlisäverotuskäytäntöjä, osaamista ja velvollisuuksia.  Arvonlisäveron tilitysvelvollisuus muuttuu ja muutos aiheuttaa taloushallinnon laskentajärjestelmien päivitystarpeita.

Comments are closed.